Okiratszerkesztés

 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (pl.: adásvételi, ajándékozási, csereszerződés, közös tulajdon megszüntetése, bérleti és használati szerződés), egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés

 • Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, képviselet a hatósági jóváhagyási eljárásban

 • Egyéb magánjogi szerződés szerkesztése (pl.: megbízási, vállalkozási, kölcsön, tartási, életjáradéki szerződések)

 • Végrendeletek, öröklési szerződések és egyéb iratok elkészítése, ellenjegyzése

 • Szerződések véleményezése

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaság, szövetkezet alapításával, létesítő okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok szerkesztése, valamint cégbíróság előtti képviselet elektronikus cégeljárás keretében

 • Gazdálkodó szervezetek állandó (tartós) megbízás keretében történő képviselete

Követelésbehajtás

 • Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás kezdeményezése

 • Végrehajtási eljárás kezdeményezése

 • Képviselet ellátása bírósági és közigazgatási végrehajtásban

Mediáció

A mediáció (közvetítés) olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A mediátor feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

Előnyei

 • A felek kölcsönös előnyök elérésére törekednek

 • A konfliktusok más megvilágításba kerülnek

 • Az emberi kapcsolatok javulnak

 • A konfliktusban állók maguk döntenek ügyükben, közös akaratuk útján jön létre a döntés

 • A jövőre koncentrál, időtakarékos

 • Tehermentesíti a bíróságot

 • Nincs vesztenivalójuk a feleknek, hiszen ha esetleg nem jön létre megállapodás, további eljárásokat is igénybe vehetnek

Compliance

CoachingAz ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek – az ügy összetettségére, az ügylet tárgyának értékére, illetőleg az ügyvédi felelősség mértékére figyelemmel – minden esetben egyedileg és közösen határozzák meg.