Okiratszerkesztés

 •  Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (pl.: adásvételi, ajándékozási, csereszerződés, közös tulajdon megszüntetése, bérleti és használati szerződés),    egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés
 • Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, képviselet a hatósági jóváhagyási eljárásban
 • Egyéb magánjogi szerződés szerkesztése (pl.: megbízási, vállalkozási, kölcsön, tartási, életjáradéki szerződések)
 •  Végrendeletek, öröklési szerződések és egyéb iratok elkészítése, ellenjegyzése
 • Szerződések véleményezése

Családjog

 • Házastársi közös vagyon körébe tartozó szerződések szerkesztése
 • Házasság felbontásával, házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos okiratok szerkesztése

 Gazdasági jog

 • Gazdasági társaság, szövetkezet alapításával, létesítő okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok szerkesztése, valamint cégbíróság előtti képviselet elektronikus cégeljárás keretében
 • Gazdálkodó szervezetek állandó (tartós) megbízás keretében történő képviselete

 Követelésbehajtás

 • Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás kezdeményezése
 • Végrehajtási eljárás kezdeményezése
 • Képviselet ellátása bírósági és közigazgatási végrehajtásban

Mediáció

Compliance

Coaching

Természetesen a fentiekben felsorolt eseteken túlmenően is várom jelentkezését, amennyiben jogi problémája megoldásában irodám segítséget tud nyújtani. Megbízhatóság, pozitív hozzáállás, fiatalos dinamizmus!

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek – az ügy összetettségére, az ügylet tárgyának értékére, illetőleg az ügyvédi felelősség mértékére figyelemmel – minden esetben egyedileg és közösen határozzák meg.